English Daily -13/08 - Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC

English Daily -13/08 - Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC

English Daily -13/08 - Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC

Luyện kỹ năng dịch, đọc hiểu và ngữ pháp thông qua bài thi PET, FCE, TOEIC (tương đương trình độ B1 hoặc B2) - 30p mỗi ngày.

📍Tháng 8 này Cô chuẩn bị khai giảng 3 lớp tiếng anh giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao và 1 lớp IELTS cho người mới bắt đầu. Chi tiết như sau:

✔️ A0 (Hầu như không biết gì về TA) - Thứ 3,4,7 6.00-7.30 (Đã học xong Hello, goodbye)

✔️ A1 (Phát triển từ vựng, câu và đoạn hội thoại ngắn) - Thứ 3,5 6.00-7.30PM KG 15.8

✔️ A2 (Phát triển từ vựng, câu và đoạn hội thoại dài) - Thứ 2,5 7.30-9.00 KG 22.8

✔️ IELTS beginner (Học cơ bản về Ielts cho 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết) - Thứ 2,5 7.30-9.00 KG 15.8

Added By: ColeLewis | 6 months ago

Watch On youtube.com